GRO Helsenettverk2017-12-21T11:23:24+00:00

Project Description

GRO Helsenettverk

Profil, webside og markedsmateriell for events og profilering.

GRO er et nettverk som arbeider for verdiskaping innenfor helse og omsorg i Østfold og Follo. GRO startet som et nettverksinitiativ i Mosseregionen i 2012. Deres kortsiktige mål er å bidra til å utvikle nye og innovative løsninger som gir bedre og mer kostnadseffektive helse-og omsorgstjenester for nåtiden og fremtidens utfordringer. Løsningene, produkter eller tjenester, utvikles i samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører som kommunehelsetjenesten, helseforetak og akademiske institusjoner.. www.gronettverk.no

Våre kunder