ikt huset2017-12-21T11:23:21+00:00

Project Description

ikt huset

ikt huset er et ledende kurs- og kompetansesenter for ikt-basert opplæring til voksne. De er lokalisert i Jerikoveien 26 i Oslo der de har 12 lyse og moderne kursrom. I tillegg holder vi bedriftsinterne kurs i hele Norge og kan vise til gode resultater fra en stor portefølje av private og offentlige virksomheter. Ikt huset tilbyr opplæring innen ikt på alle nivåer og innen svært mange segmenter.

For ikt huset har Fehuset laget ny logo, design og profil på alt av materiell for trykk og digitalt. www.ikt-huset.no

Våre kunder