Moss Krisesenter2017-12-21T11:23:15+00:00

Project Description

Krisesenteret i Moss

Krisesenteret i Moss utgjør en del av eierkommunenes tiltakskjede i arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner, og har en koordinerende rolle under oppfølging av den interkommunale Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Sammen mot vold» for Moss, Våler, Rygge og Råde.
Fehuset Reklame designet ny logo, profil for utenvold.no, markedsmateriell, webdesign- og produksjon for utenvold.no, samt trykket materiell for Krisesenteret.

Våre kunder