Personalpartner2017-12-21T11:23:51+00:00

Project Description

Personalpartner

Personalpartner legger til rette for en aktiv arbeidsdeltagelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. De tilbyr jobbkonsulenter med inkluderingskompetanse, spisskompetanse på tilbakeføring av personer til ordinært arbeidsliv, samarbeid med næringslivet i Mosseregionen.

Fehuset laget nye logoer og profilannonser for Personalpartner, Østenfor, MasvoTorvet Bruktmarkedet, Vaskeriet og Jobbfrukten.

Våre kunder