Kontakt oss gjerne!

951 76 706

post@fehuset.no

Storgaten 7e, 1531 Moss

Følg oss på:

kommunikasjonsplattform

Stå støtt med en kommunikasjonsplattform

Skap deg en plattform for å fremstå tydelig, med stolthet og attraktivitet mot omverdenen! Sansynligvis med bedre treffsikkerhet enn før.

Alle virksomheter bør ha en kommunikasjonsplattform. Ikke la det bli tilfeldig hvordan du fremstår og blir oppfattet. Den trenger slett ikke være komplisert (snarere tvert imot), men den bør være gjennomtenkt og flere i organisasjonen bør være involvert i utarbeidelsen.  Et enkelt dokument på en side eller to vil holde. Den skal forstås og stemme med bedriftens verdigrunnlag, gi retning og energi!

Ved å sette av litt tid og ressurser kan virksomheten få på plass et ståsted og en retning for all kommunikasjon utad (og innad i organisasjonen). Noe å leve med over tid og på alle flater og kanaler. Det handler om å definere hvordan dere vil bli oppfattet, hva er den historien dere ønsker å fortelle, hvilket budskap, overfor hvem og i hvilken tone og «drakt». Dette er et styringsverktøy for utvikling av all markedskommunikasjon; fra grafisk profil og logo til annonser, presentasjoner og webside for å nevne noe.

En kommunikasjonsplattform – er det beste grunnlaget for langsiktighet og helhetlig kommunikasjon

En kommunikasjonsplattform gir føringer for budskap og kommunikasjonsløsninger. Det øker også bevisstheten i hele organisasjonen og er sånn sett også førende for hvordan alle oppfører seg og hva man formidler i kontakt med omverdenen.

Kommunikasjonsplattformen inneholder:

Målgruppebeskrivelse
En beskrivelse av de vi ønsker å kommunisere med. Beskriv dem godt; hvor holder de til, hvilke behov har de, hva er det de slite med i hverdagen som vi kan løse mm. Jo mer «personifisert» og levende målgruppen kan beskrives jo mer spennende blir det. Det kan gi en god energi i arbeidet videre.

Hvilken posisjon ønsker vi oss
Hvilken oppfatning eller omdømme ønsker vi at markedet skal ha om oss. Finn en posisjon i folks hoder som er ledig, langsiktig og lønnsom – og som dere kan stå inne for. Det er mange virksomheter som ikke er tydelig nok, så her er det potensiale for gevinst.

Hvilket løfte gir vi til kundene våre
Her definerer vi hva vi lover markedet – hvilket produkt eller tjenesteløfte som gis.

Grunnlaget for løftet
Vi bør definere hvorfor vi gir det løftet vi gir. Dette kan f.eks. være noe som er beviselig gjennom kunnskapen og erfaringen til de som jobber hos dere, hvordan dere driver produktutvikling, hvem vi samarbeider med, hva vi er opptatt av osv.

Ønsket etterlatt inntrykk
Hvilket inntrykk vil vi at vi etterlater oss – hva skal kundene tenke etter at de har sett reklame fra oss, fått en presentasjon fra oss eller de har prøvd produktet eller tjenesten.  Alt vi gjør etterlater et inntrykk også hvordan vi fremstår «ute på byen» eller i selskap.

Tone og Manér
Her defineres hvordan vi ønsker å fremstå og det henger tett sammen med verdiene og identiteten til selskapet. Skal dere være profesjonelle, personlige, smarte, direkte, forsiktige, fargerike, tydelige eller annet?

Visuelt uttrykk/grafisk design
Hva ønsker vi å gjenspeile i den grafiske profilen. Logo og profilprogram må f.eks. videre styres etter dette.  Du kan lese mer om logo og grafisk profil i vårt innlegg «Våg å være annerledes»

Det etterlatte inntrykket påvirket omdømmet!

Kommunikasjonsplattformen skal være et viktig verktøy for selskapet og alle som jobber der, vi anbefaler å diskuter det internt og systematisert det slik at det ender opp innholdsmessig med noe som alle er komfortable med. Innholdet kan så med fordel omdannes til noe med skikkelig energi og retning. Søk gjerne hjelp fra en god kommunikatør som kan bistå med å løfte plattformen til noe som har retning og energi utover det man kanskje klarer selv.

Reklamebyrået ditt vil kunne hjelpe!

Vi er gjerne med. Det kan være fint å ha med noen utenfra gjennom hele prosessen også. Sammen kan vi lage et verktøy dere kan bruke over tid, for å fremstå tydelig, med stolthet og attraktivitet mot omverdenen.