Kontakt oss gjerne!

951 76 706

post@fehuset.no

Storgaten 7e, 1531 Moss

Følg oss på:

Moss Krisesenter

Moss Krisesenter & utenvold.no

For Moss krisesenter og utenvold. no har vi  utviklet logo og profil, websider og diverse trykket materiell, plakater, roll-ups, brosjyrer og informasjonsmateriell.
Vi har også jobbet med Barnevernstjenesten i Ås og Rakkestad Krisesenter med infomateriell basert på det vi laget for Moss Krisesenter og utenvold.no.

Moss Krisesenter

Krisesenteret utgjør en del av eierkommunenes tiltakskjede i arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner, og har en koordinerende rolle under oppfølging av den interkommunale Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Sammen mot vold» for Moss, Våler, Rygge og Råde gjelder fra 2015-2019. Krisesenteret har også utviklet en egen webside utenvold.no som forsøker å få tak i voldsutsatte og gi dem hjelp og informasjon.

Category
Brosjyre/katalog, Grafisk profil, Logodesign, Merkevarebygging, Webdesign
Tags
krisesenter, utenvold