Hoppern Skole

Hoppern skole er en ungdomsskole som ligger midt på Jeløya i Moss. Høsten 2019 flyttet elever og lærere inn i nytt skolebygg med tilhørende idrettshall.
Kunde

Hoppern Skole

Oppgaver

Hoppern Skole

Vi jobbet med Moss Kommunale Eiendomsselskap og Kraftex på dette prosjektet. Kraftex produserte alle skilter og venyl.

Fehuset designet den grafiske profilen, alle skilter og bokstaver.