Krisesenteret i Mosseregionen

Krisesenteret utgjør en del av eierkommunenes tiltakskjede i arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner, og har en koordinerende rolle under oppfølging av den interkommunale Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Sammen mot vold» for Moss, Våler, Rygge og Råde gjelder fra 2015-2019.

Krisesenter og utenvold.no

For Krisesenteret har vi laget logo og profil, satt op ny webside, laget diverse informasjonsmateriell til bruk i undervisning og tilgjengelig på legekontorer osv, samt roll-ups og store plakater. 

mosskrisesenter.no

 

Vi har også for Krisesenteret utviklet en egen webside utenvold.no som forsøker å få tak i voldsutsatte og gi dem hjelp og informasjon.

www.utenvold.no