Kontakt oss gjerne!

951 76 706

post@fehuset.no

Storgaten 7e, 1531 Moss

Følg oss på:

Verdiene dine gir retning og vekst

Alle styres av verdier, noe mer bevisst enn andre. Mange virksomheter har jobbet godt med dem og bruker dem, noen har skrevet dem ned men de «ligger i en skuff». Realiteten viser seg ofte  å være, at leder og ansatte ikke vet om eller husker og kan gjengi dem på spørsmål.

Vi vil anbefale alle å ta tak, grave dem frem og tydeliggjøre verdiene som representerer sin virksomhet. Verdiene våre er ikke noe vi skal finne på, de ligger der, men må av og til graves frem. En samlet oppfatning av hva de betyr for organisasjonen og for den enkelte er viktig. Tydelige og riktige verdier representerer styringsverktøy når beslutninger skal tas. Det kan f.eks. være hvilke ansatte dere skal trekke til dere, hvilke kunder eller hvordan dere skal drive markedsføring og kommunikasjon.

Det er vanlig å definere verdiene i forbindelse med oppstart av et selskap, men nest beste løsning er å gjøre det NÅ!

Verdier løfter og styrker en organisasjon og er et verktøy for å bygge en sterk bedriftskultur og dermed også grunnlaget for merkevaren din.  Det er relativt lett å kopiere andres produkter og tjenester, men en bedriftskultur er det ikke like lett å kopiere.

Noen grunner til å fokusere på verdiene i bedriften:

 • Bidrar til en sterk bedriftskultur
 • Bidrar til å styrke bedriftens merkevare
 • Gir retning for all markedsføring og markedskommunikasjonen
 • Gir føringer i ansettelser slik at de riktige personene kommer på plass
 • Gir føring for hvordan kundeservicen drives
 • Bidrar til å finne hvilke produkter og tjenester vi skal ha fokus på/satse på
 • Betydning for hvordan Logo, grafisk profil og utforming av lokalene våre skal være
 • Hvordan vi behandler hverandre

Noen eksempler

Verdiene skal være tidløse og harmonisere med holdninger;  «Fremoverlent» eller «Innovative» harmonerer ikke med «sånn har vi alltid gjort det her – holdning»

Er «mot» en verdi, så bør man stille seg følgende spørsmål «utøver jeg mot når jeg velger det ene fremfor det andre»? Skal vi velge en kommunikasjonsløsning der vi strekker oss litt eller skal vi gå for det trygge og middelmådige.

Er «åpenhet» en verdi, ja så skal vi vel ikke fremstå som lukket og utiligjengelig, vanskelige å snakke med eller få kontakt med.

Er vi opptatt av å være «miljøvennlige» – ja, så sier det vel mye om hva vi skal legge vekt på.

Hvis verdien er åpenhet, respekt, rauset og entusiasme og kunder eller ansatte møter kynisme, frykt, egoisme og lukkethet  – ja da er det noe som ikke stemmer.

Verdier er ikke noe man skal sette seg ned å «finne på». De ligger i oss eller i organisasjonen og må snarere «graves frem».

Har du definerte verdier, men de ligger i skuffen og få eller ingen kan gjengi dem? Ta dem frem og bli i enige om hva dere legger i dem og at de er “unike for oss” – for en felles forståelse og retning.  Akkurat om merkevarer kan bli generiske, kan også verdier bli det. Unngå verdier som “alle” kan ha og som gir lite mening og energi. En verdi vil det sannsynligvis koste noe å dyrke (f.eks. miljøvennlig) og de vil kreve handling, men det skal det være verdt”

Noen tips når du skal hente frem verdiene:

 • La alle i organisasjonen delta på en aller annen måte
 • Bruk brainstorming som et verktøy for å få frem hva som ligger der
 • Diskuter og kom frem til ekte verdier som inspirerer og gir tydelig retning
 • Bruk ekte verdier som bare der kan ha, det er her «gullet» for å skille seg ut ligger.
 • Ikke bruk generiske verdier som «alle kan ha» Skill mellom verdier og forhold som er en forutsetning for å kunne drive business (god service og kvalitet er egenskaper som man må ha)
 • Ledelsen må gå i bresjen og etterleve verdiene (hvis ikke følger organisasjonen etter)

 

Når verdien er definert:

 • Bruk dem som «kompass» hver dag og i alt du gjør – også i valg av samarbeidspartnere og leverandører
 • Mål aktiviteter opp mot verdiene
 • Gjør dem synlige i organisasjonen (eks på veggen)
 • Bruk dem aktivt i ansettelsesprosesser
 • I kommunikasjon må verdien omdannes slik at de stemmer med hva kunden vil kjøpe
 • Bruk dem, men du behøver ikke fortelle om dem eksternt– sjekk heller om oppfatningen din hos ansatte og ute i markedet stemmer over ens med dem
 • Være førende overfor ansatte hvordan de forventer å oppføre seg (fra toppen og ned) hvordan vi forventer å bli oppfattet der ute
 • Sørger for at alle husker dem

Verdiene skal gi energi og retning

Det er viktig at verdien har strekk i seg – og at de faktisk gir føring på hvordan man skal kunne oppnå kundens gunst og at de gir energi i organisasjonen.

Krav til gode verdier

 • Energi og strekk i seg
 • Skille seg fra konkurrentene og sier noe om hva vi er best på
 • Noe som er viktig for kundene (skaff innsikt)
 • Pass på at de ikke er pretensiøse
 • Pass på at de ikke bare blir en liste med egenskaper du ønsker at du hadde

Lykke til med arbeidet. Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp i prosessen eller du ønsker å visualisere verdiene deres.